Moj prvi program

Programiranje je iznimno važno za razvoj djetetovog načina razmišljanja u rješavanju problemskih zadataka. Pitanje je samo kada najranije se može početi djecu učiti programiranju? Odgovor je čim ranije, tj. onda kada se i druge stvari uče, primjerice računati, čitati, raspoznavati boje, pisati, učiti strane jezike i slično. Djeca koja su kao malena naučila strani jezik, igrati tenis ili skijati bolje to rade od svojih vršnjaka kada narastu. Sa programiranjem je ista stvar, samo način na koji djeca uče mora biti prilagođen uzrastu djece.

Besplatni program za učenje djece programiranju razvijen je na poznatom američkom sveučilištu MIT, u grupi nazvanoj Lifelong Kindergarten, vječiti vrtić. Ideja je potaknuti djecu da istražuju, smišljaju i ostvaruju svoje zamisli, koje zatim mogu pokazati drugima putem interneta, usput usvajajući osnove programiranja, matematike, vizualnog i interaktivnog dizajna.

Programiranje u Scratchu potpuno je vizualno. Djeca pišu programe tako što slažu gotove blokove u veće konstrukcije. Tu su svi osnovni elementi koji su od prije poznati iz jezika poput BASIC-a: ako–onda grananja, petlje, operatori, varijable – samo što su u ovom slučaju programi pregledniji, na hrvatskom, i ne zahtijevaju učenje posebne sintakse.

Djeca postavljaju “likove” na “pozornice” i pišu instrukcije koje pojedini lik treba izvršiti kad se nešto dogodi, npr. kad se da znak za početak programa, ili kad se lik približi rubu ekrana, ili kad korisnik pritisne određenu tipku. Likovi se putem tih instrukcija mogu pomicati, rotirati, mijenjati izgled, mogu govoriti, svirati, pisati i crtati po ekranu. U interakciji tih likova i korisničkih akcija složene se interakcije mogu odraditi kroz razmjerno jednostavne skripte.

Koristeći Scratch, dijete može bez napora naučiti samostalno izraditi jednostavne računalne igrice i programe, a na isti način svoju kreativnost mogu pretočiti i u interaktivne priče i multimedijalne animacije. Raditi ćemo putem web sučelja te je sve dostupno na web stranici scratch.mit.edu. Postoji i web stranica namijenjena baš za učenje programiranja djece od najranije dobi - Code.org.

Djeca će naučiti ovladati novim i jako važnim načinima mišljenja, najvažnijim misaonim vještinama, kognitivnim kompetencijama koje će im biti nužne za život u 21. stoljeću – fleksibilno problemsko razmišljanje. Početi što ranije od iznimne je važnosti za djecu, jer koliko je mlada osoba kognitivno fleksibilna i koliko je sposobna za problemsko razmišljanje, ovisi hoće li ići ukorak s profesionalnim zahtjevima koji se stalno mijenjaju.

Postavlja se i pitanje hoće li svako zanimanje u budućnosti zahtijevati programerska znanja i vještine? Naravno da neće. Ali svako ljudsko zanimanje će zahtijevati snažne misaone sposobnosti, rješavanje problema i nalaženje kreativnih rješenja. To je razlog zašto djeca trebaju učiti kodiranje čak od 1. razreda osnovne škole.

Ovaj tečaj je zabavan, zanimljiv i jednostavan. Roditelji su obavezni biti s djecom kako bi djeca svladala psihološke barijere te imala u početku osobu koja im može pomoći (kako se ne bi desila nepoželjna situacija da dijete osjeti strah te da ga roditelj uvede u komunikaciju s predavačem). Također, roditelj će steći uvid u sadržaj, način učenja, te će i on moći djetetu pomoći kod kuće.

Osim zabavnog učenja, polako se djecu uvodi u korištenje svoje e-mail adrese, slanju mailova kao i primanju istih. A za sve to opet mu je potrebna podrška roditelja. Svakako i nas.

Osim programiranja u Scratchu, djeca će moći raditi programe za autić koji ima olovku. Naredbama koje se unose putem tipkovnice na autiću on se pokreće, a olovkom koju ima crta po papiru te tako djeca mogu stvarati kreativne oblike. Važno je da program nije suhoparan, već da mogu vidjeti što on radi.